Legionella preventie

De kwaliteit van water en lucht in onze maatschappij wordt steeds belangrijker. Een gezonde leef- en werkomgeving is belangrijk voor het welzijn van eenieder. De ZVU verzorgt voor u chemisch- en fysisch onderzoek van water- en installaties.

Bijvoorbeeld:Legionella controle,Legionella risicoanalyse,Legionella beheersplan opstellen, Binnenklimaat onderzoek, Luchtkwaliteit meten en Luchtinstallatie onderzoek. 

Onze klanten zijn Campings, Hotels, onderhoudsbedrijven, vastgoedbeheerders, facilitair managers, Zorginstellingen en eigenaren  die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van personeel, bezoekers en eventele bewoners.

Waarom onderzoeken?
De kwaliteit van water en lucht is belangrijk voor een gezonde omgeving. De controle wordt dan ook meer en meer opgelegd door de overheid (Ministerie van Infrastructuur & Milieu en Ministerie SZW).

‘Meten is weten’ is ons uitgangspunt. Periodiek onderzoek kan in een vroeg stadium afname van kwaliteit en overschrijdingen van normen signaleren. Calamiteiten, zoals legionella besmetting, kunnen daardoor worden voorkomen. Bij de water- en luchtkwaliteit meten kunnen wij ook de toestand onderzoeken als er reeds problemen bestaan. Wij stellen vast of de oorzaak vanuit het water of de lucht komt. Vervolgens wordt er samen met u een plan van aanpak opgesteld om ervoor te zorgen dat er een goede kwaliteit verkregen zal worden.

Het regelmatig uitvoeren van analyses in water- en luchtinstallaties zorgen voor de beheersing van goede kwaliteit. Zo worden calamiteiten en onder andere gezondheidsklachten voorkomen.

Onafhankelijk advies

De ZVU zorgt er voor dat onafhankelijkheid is gewaarborgd doordat bij een eventuele vervolgactie voortkomend uit ons advies u de keuze vrijheid heeft die bij u past.

1.     Locaties voor monstername en inspectie worden ter plaatse en in overleg bepaald
2.     Analyse
3.     Rapportage
4.     Beoordeling en advies
5.     Toelichting rapportage


Wilt u een deskundige analyse laten uitvoeren of advies ? Neem vrijblijvend contact op.

BIM aan de Schelde
In Cadzand wordt hard gewerkt aan diverse Hotels en een jachthaven.   lees verder
Installaties clubgebouw jachthaven met Stabicad voor Revit
Jachthaven Cadzand-bad onderdeel van kustversterking Cadzand-Bad is onderdeel van de Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen. De kust is hier niet sterk genoeg om een zware storm te weerstaan en daarom wordt deze versterkt door waterschap Scheldestromen.   lees verder