Gasketelwet

Vanaf 1 april 2023 mogen bedrijven zonder een geldig certificaat geen werkzaamheden meer aan gasverbrandingsinstallaties uitvoeren (CV-ketels, gashaarden en geisers). Ze zijn in overtreding wanneer ze dat wel doen. Ook degene die opdracht geeft aan een niet-gecertificeerd bedrijf is vanaf 2023 in overtreding!

De Gasketelwet is een wettelijke regeling die vakbekwaamheidseisen stelt aan alle monteurs en bedrijven die gasverbrandingstoestellen installeren, repareren en/of onderhouden. Deze wet moet het aantal ongelukken door  koolmonoxide (CO) vergiftiging terugdringen. Het komt er op neer dat na afloop van de uitgevoerde werkzaamheden de monteur zijn werkzaamheden controleert en de resultaten vastlegt in een landelijke database. Onze service- en onderhoudsmonteurs zijn ondertussen opnieuw geschoold en allemaal gecertificeerd als VakmanschapCO.

Toeslag Gasketelwet:
Voor het behalen van deze certificering en om deze te behouden worden jaarlijks forse kosten in rekening gebracht door de certificerende instellingen. Daarnaast zijn wij tijdens het uitvoeren van het onderhoud extra tijd kwijt omdat we meer informatie en resultaten van uitgebreidere metingen moeten vastleggen over uw installatie. Vanwege deze verplichting en bijkomende kosten rekenen wij een toeslag van € 16,04* inclusief BTW per onderhoudsbezoek. Deze kosten wordt apart op onze factuur vermeld.
(* Deze kosten hebben alleen betrekking op de extra handelingen t.b.v. metingen, registratie en de afmeldkosten. Eventuele noodzakelijke aanpassingen i.v.m. de nieuwe wet worden apart berekend).

Als u graag meer informatie wilt neem dan gerust contact met ons op. Wij maken graag tijd vrij om u zorgvuldig te informeren.

 

300_ro_covrij_m_rgb.jpg

Gasketelwet
De ZVU is volledig gecertificeerd en werkt volgens de richtlijnen van de Gasketelwet.   lees verder
Vacature koelmonteur
Ben jij de koelmonteur (m/v) die wij zoeken?  lees verder
Logos